Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6114 S.5.1.3 VERTAILEVA TUTKIMUS (V) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Heikki Ervasti

Yleiskuvaus

SOSP6114 (5op)

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat vertailevan tutkimuksen teorioihin ja käytäntöihin.

Sisältö

Luennoilla paneudutaan kansainvälisten vertailujen mahdollisuuksiin, erilaisiin tutkimussuuntauksiin ja tyypillisiin tutkimusasetelmiin. Käsiteltäviä asioita ovat mm. maiden taipumus ryhmittyä maaryhmiksi ja hyvinvointimallien vaikuttavuuden empiirinen arviointi mikrodatoilla. Kurssin aikana perehdytään menetelmien lähtökohtiin, soveltuvuuteen ja keskeisimpiin menetelmiä käyttäneisiin tutkimuksiin. Harjoituksissa opetellaan keskeisten vertailevien tutkimusaineistojen käyttöä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: S.5.1.1. Monimuuttujamenetelmät

Toteutustavat

Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Luennot, luentotentti, harjoitustehtävät ja harjoitustyö/essee. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista harjoituksiin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja harjoitustyö arvostellaan kokonaisuutena asteikolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Clasen (toim.): Comparative Social Policy

Kennett: Comparative social policy

Hantrais & Mangen (toim.): Cross-national research methods in the social

sciences

Landman (toim.): Issues and methods in comparative politics

Ragin: The Comparative Method

Sekä harjoituksissa jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet