Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ1002 S.5.1.4 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETELMIEN SYVENTÄMINEN (V) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Pro gradu-tutkielman ohjaajat

Yleiskuvaus

STYÖ1002 (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää pro gradu -tutkielmaan valitsemansa analyysimenetelmän tietämystä ja osaamista.

Sisältö

Opiskelija perehtyy itsenäisesti pro gradu -tutkielmassa käyttämänsä empiirisen aineiston analyysitekniikoihin ja analyysin tulkintaan.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, erikseen sovittava kirjallisuus.
Opintojakson voi korvata myös sosiologian menetelmäopinnoilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen raportti. Opintojakso suoritetaan pro gradu -seminaarin yhteydessä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Raportti arvostellaan asteikolla 1-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet