Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7115 S.5.3 PRO GRADU -SEMINAARI (P) 6 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén, Leo Nyqvist, Merja Anis ja yliopistonlehtorit

Yleiskuvaus

STYÖ7115 (6op)

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa opiskelija tieteelliseen ajatteluun ja esitystapaan sekä edistää ja tukea pro gradu-tutkielman tekoa.

Sisältö

Seminaari kestää kolme lukukautta, joista opiskelija laatii seminaariesitelmiä. Esitelmät liittyvät pro gradu-tutkielman aiheeseen siten, että ne sisältävät ongelman esittelyn sekä tutkielman kysymyksenasettelun ja lähestymistavan vaihtoehtoja (tutkimussuunnitelman) sekä valmiin tutkielman ydinkohdat.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopinnot

Toteutustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja perehtyminen tutkielman aihealuetta käsittelevään kirjallisuuteen. lmoittautuminen sähköpostitse ohjaajalle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Seminaarityöskentely arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet