Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ1009 S.4.1 KLINIKKAKURSSI I (P) 8 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Anne-Mari Jaakola
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7058 Klinikan lopputyö (8op)

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija hallitsee sosiaalityön asiakastyön ammatillisten taitojen perusteet sekä perehtyy moniammatilliseen työskentelyyn

Sisältö

Opiskelija perehtyy lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalityön työmenetelmiin, sosiaaliseen tilannearviointiin, oppimisen, koulunkäynnin ja elämäntilanteiden ongelmien arviointiin ja asiakastyön vuorovaikutustaitoihin aidossa asiakastilanteessa. Opintojakso toteutetaan yhdessä psykologia oppiaineen kanssa.
Kurssi on kaksiosainen 8op + 8op yhteensä 16 op:n kokonaisuus; Klinikkakurssi I (8 op) keväällä ja Klinikkakurssi II (8 op) syksyllä. Molemmilla kursseilla on sama rakenne: orientaatiovaihe sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja työmenetelmiin perehtymistä, kummankin kurssin tutkimusvaiheessa opiskelijat tutkivat pienryhmissä 1-2 asiakastapausta ja antavat palautteen asiakkaalle. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön työnohjauksen. Molempien kurssien lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa selviytymistään ja omia oppimistarpeitaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

1) 16 h moniammatillisia oppiaineiden yhteisiä luentoja ja 16 h eriytettyä sosiaalityön työmenetelmä opetusta, asiakastapauksen / perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 16 h työnohjausta pienryhmässä sekä, väliseminaari 8 h, 16 h tapausseminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Asiakastyöskentely monitieteisissä opiskelijaryhmissä, osallistuminen luento-opetukseen, seminaareihin ja työnohjaukseen ja oppimispäiväkirja.
HUOM! Osallistuminen kurssin kaikkiin osioihin on pakollista ja kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentojen ja seminaarien materiaalit. Materiaalit ovat saatavilla Kurssin Moodle 2 alustalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet