Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7126 S.4.2 KLINIKKAKURSSI II (P) 8 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Anne-Mari Jaakola
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Klinikkakurssi I

Yleiskuvaus

STYÖ7059 (8op)

Osaamistavoitteet

Kurssi on Klinikkakurssi I:n jatkumo. Kurssilla opiskelija syventää ja jäsentää opittuja sosiaalityön ammatillisia asiakastyötaitoja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lasten, nuorten ja aikuisten sosiaalityön työmenetelmiin, sosiaaliseen tilannearviointiin, oppimisen, koulunkäynnin ja elämäntilanteiden ongelmien arviointiin ja asiakastyön vuorovaikutustaitoihin aidossa asiakastilanteessa. Opintojakso toteutetaan yhdessä psykologia oppiaineen kanssa.
Kurssi toteutetaan kaksiosaisena, 16 opintopisteen kokonaisuutena; Klinikkakurssi I (8 op) keväällä ja Klinikkakurssi II (8 op) syksyllä. Molemmilla kursseilla on sama rakenne: orientaatiovaihe sisältää luentoja, harjoituksia sekä itsenäistä oheiskirjallisuuteen ja työmenetelmiin perehtymistä, kummankin kurssin tutkimusvaiheessa opiskelijat tutkivat pienryhmissä 1-2 asiakastapausta ja antavat palautteen asiakkaalle. Seminaarivaiheessa kukin ryhmä esittelee oman asiakastapauksensa. Pienryhmät saavat asiakastyöhön työnohjauksen. Molempien kurssien lopussa opiskelija analysoi kirjallisesti asiakastyön prosessia, omaa selviytymistään ja omia oppimistarpeitaan.

Toteutustavat

28 h luentoja ja harjoituksia, asiakastapauksen/
perheen tutkiminen pienryhmässä ja muu tähän liittyvä työ (vähintään 20 h), 14 h työnohjausta pienryhmässä sekä 18 h seminaarityöskentelyä ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen kurssiin ja tiivistelmä oppimispäiväkirjasta. Huom! Osallistuminen kurssin kaikkiin osioihin on pakollista ja kurssille on pakollinen ennakkoilmoittautuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet