Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7093 S.4.3 SOSIAALITYÖN HARJOITTELU (P) 10 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Tiina Lamminen ja Mikko Aro
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Kandidaatin tutkinto sekä klinikkakurssi I

Yleiskuvaus

STYÖ7093 (10op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija keskittyy syventämään teoreettista tietoa käytäntö näkökulmasta. Kurssi vahvistaa opiskelijan omaa ammatillista käyttöteoriaa ja antaa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, toimimiseen työryhmässä sekä moniammatillisten verkostojen jäsenenä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija harjoittelee taitoja reflektoida omaa toimintaansa ja kykyä yhdistää tieteellinen tietopohja ja ammatillinen työorientaatio toimivaksi sosiaalityöksi. Harjoittelun yhteydessä opiskelija tutustuu sosiaalityön johtamiskäytäntöihin ja hallintoon. Harjoittelun voi suorittaa sosiaalityön toimipisteissä, järjestöissä, projekteissa ja kehittämis- tai tutkimushankkeissa. Harjoittelujakso on mahdollista suorittaa myös ulkomailla.

Toteutustavat

Työskentely (3kk) laitoksen hyväksymässä sosiaalialan toimintayksikössä, säännöllinen työnohjaus (joko yksilö tai ryhmätyönohjaus) harjoittelun aikana, oppimispäiväkirja, joka toimii pohjana teoriaseminaarin suullisessa seminaariesityksessä ja lopputyössä. Suositeltavaa on, että opiskelija hakeutuu harjoitteluun joko 4.lukuvuoden keväällä tai kesällä 4.lukuvuoden jälkeen, jolloin teoriaseminaari ajoittuu 5.lukuvuoden syyslukukaudelle.
HUOM! Jokaisen harjoitteluun lähtevän opiskelijan tulee varata henkilökohtainen neuvonta-aika harjoittelun vastuuopettajalta, jolloin opiskelija saa mukaansa harjoittelun info paketin harjoittelutyönantajaa varten. Opiskelijat etsivät harjoittelupaikat itse ja hyväksyttävät harjoittelupaikan hyvissä ajoin ennen harjoittelujakson alkua oppiaineen harjoitteluvastaavalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Kenttäjakso ja jakson aikana laadittava oppimispäiväkirja. Harjoittelun lopuksi opiskelija saa palautteen ja arvion toiminnastaan kenttäohjaajalta, joka on toiminut opiskelijan vastuullisena työnohjaajana harjoittelun aikana.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Harjoittelun voi suorittaa 4. ja 5. opiskeluvuoden välisenä kesänä tai 5. vuoden syksyllä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet