Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7097 S.4.4 TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN YHTEENSOVITTAMINEN (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Riitta Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: S.4.1, S.4.2. ja S.4.3

Yleiskuvaus

STYÖ7097 (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tarkastelee harjoittelukokonaisuutta sosiaalityön teorioiden valossa, analysoi sosiaalityön asiakastyön työprosesseja sekä käsitteellistä teoreettista tietoa käytäntöjakson tuottamien kokemusten pohjalta.

Sisältö

Teoriaseminaarissa tarkastellaan opiskelijoiden harjoittelujaksojen aikana kohtaamia sosiaalityöhön ja opiskelijan omaan ammatilliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Seminaarissa opiskelijat voivat vertaisryhmässä jakaa kokemuksia ja arvioida sosiaalityön käytännössä saatuja kokemuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 26 t 0 t

Seminaari 26 h ja oheiskirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaariesitys harjoittelun oppimispäiväkirjan pohjalta sekä esseemuotoinen seminaarityö, lähdeaineistona oppimispäiväkirja sekä oman harjoittelupaikan perustehtävään liittyvä vapaavalintainen kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Oheiskirjallisuus:

Jokinen & Suoninen (toim.): Auttamistyö keskusteluna

Beckett, Chris: Assessment & Intervention in Social Work, Preparing for Practice

Lisäksi omat lähdemateriaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet