Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7061 S.1.1 LAPSEN ASEMA YHTEISKUNNASSA JA SOSIAALITYÖSSÄ (P) 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Viivi Lanne
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

Kirjallisuuskuulustelu (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää lapsen asemaa yhteiskunnassa ja sosiaalityössä sekä tuntee lasten kanssa tehtävän sosiaalityön erityispiirteitä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija lasten yhteiskunnalliseen asemaan ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin. Opintojaksolla esitellään yleisemmin lapsuuden tutkimuksen traditioita ja lasten kanssa tehtävän sosiaalityön erityispiirteitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Forsberg,  ym. (toim.):  Social work and child welfare policies, 2010

McAuley, ym. (toim.): Child well-being, 2010

Hämäläinen, ym. (toim.): Perhepiirissä, 2010

Lammi-Taskula, ym. (toim.): Lapsiperheiden hyvinvointi, 2009

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet