Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7074 ROMANIT - ETNISENÄ VÄHEMMISTÖNÄ EUROOPASSA (P) 3–5 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Merja Anis

Yleiskuvaus

STYÖ7074 (3-5op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen yleiskuva romanikysymyksistä tämän päivän Suomessa ja Euroopassa sekä syvällisempää tietoa jostakin itse valitusta erityiskysymyksestä. Opiskelijalla on ymmärrys romanien oikeuksista yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen erityisesti Suomen, mutta myös muiden eurooppalaisten yhteiskuntien toimintakäytännöissä ja arjessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään romanien asemaan ja yhdenvertaisuuteen liittyviä haasteita, historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja Euroopassa. Romanien sosiokulttuurista identiteettiä pohditaan tapakulttuurin, yhteisön, suvun ja perheen, kielen ja muun romanikulttuurin kannalta. Romanien asumista, koulutusta, kieltä, työllistymistä ja muita sosioekonomiseen asemaan, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tekijöitä tarkastellaan osana kansalaisuutta, osallisuutta sekä yhdenvertaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Opintojaksolla käsitellään myös romanien liikkuvuuden kasvua ja kerjäävien romanien asemaa.

Toteutustavat

Sosnetin verkkokurssi, jolla tutustutaan itsenäisesti suomalaiseen ja ulkomaiseen romaneja käsittelevään kirjalliseen verkkomateriaaliin, erilaisiin verkkosivustoihin ja tätä opintojaksoa varten tehtyihin asiantuntijahaastatteluihin sekä laaditaan essee. Kurssiympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä: keskustelua, kommentointia sekä argumentointia. Sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin 5 op:n laajuisena, suorittavat lisäksi kirjallisuuskuulustelun tai tekevät laajennetun esseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen verkko-opetukseen Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen verkko-opetukseen Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjatentti tai laajennettu essee Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen ja essee (3 op) TAI osallistuminen verkko-opetukseen ja lisäksi laajennettu essee tai kirjallinen tentti (5 op). Tentti voidaan suorittaa joko sosiaalityön yleisinä tenttipäivinä tai tenttiakvaariossa.

Opiskelijat perehtyvät itsenäisesti verkkomateriaaleihin ja tähän työskentelyyn tulee varata viikoittain aikaa; materiaaleihin perehtymisen pohjalta tehdään sekä yksilö- että pienryhmätehtäviä ja osallistutaan oman pienryhmän verkkokeskusteluihin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hyväksytty suoritus edellyttää yksilö- ja pienryhmätehtävien laatimista. Sosiaalityön pääaineopiskelijat, jotka suorittavat kurssin 5op:n laajuisena suorittavat lisäksi kirjallisuuskuulustelun tai laativat laajennetun esseen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pogany: Romanien ahdinko ja ihmisoikeudet

Panu Pulma: Suomen romanien historia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Valinnaiset opinnot (Sosiaalitieteiden laitoksen yhteiset opinnot)
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet