Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6087 S.1 SOSIAALIPOLITIIKAN TEORIA II (P) 10 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Veli-Matti Ritakallio
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan aineopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6089 Luennot (2op)
SOSP6087 Kirjat (8op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalipoliittisesti relevantteihin yhteiskuntateorioihin ja kykenee tästä perspektiivistä arvioimaan ajankohtaista sosiaalipoliittista keskustelua.

Sisältö

Keskeisiä aiheita opintojaksolla ovat yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan järjestelmien muutos sekä näiden heijastuminen kansalaisten hyvinvointiin. Näkökulma on kansainvälisesti vertaileva.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennot 16 h ja kirjallisuuskuulustelu, joka suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallisuuskuulustelu arvostellaan erikseen asteikolla 1-5 ja seminaari asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Esping-Andersen: The Incomplete Revolution

Castles: The Disappearing State?

Taylor-Gooby: Reframing Social Citizenship

Kvist, Fritzell, Hvinden & Kangas (toim.) Changing Social Equality

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet