Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6092 S.2 SOSIAALIPOLITIIKAN KÄYTÄNTÖÖN ORIENTOITUMINEN (P) 9 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Sosiaalipolitiikan aineopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6092 Harjoittelu ja seminaari (9op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kokemusta, jolla hän voi punnita omaa osaamistaan, tietojaan ja taitojaan suhteessa työelämän vaatimuksiin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään sosiaalipolitiikka alan keskeisimpiin toimijoihin sekä näiden toimintaan kohdistuviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Oleellista on, että opiskelija hahmottaa sosiaalipolitiikka alan työllisyysnäkymät ja miettii omaa sijoittumistaan työelämään.

Toteutustavat

Kurssin suoritus edellyttää kolmen kuukauden työharjoittelun suorittamista ja seminaariin osallistumista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu ennen työharjoitteluun menoa harjoittelu- ja työelämäinfoon. Tämän jälkeen opiskelija voi suorittaa kolme kuukautta kestävän työharjoittelun. Harjoittelun voi tehdä joko tiedekunnan järjestämissä valtiohallinnon harjoittelupaikoissa tai avoimilta työmarkkinoilta itse etsimässään harjoittelupaikassa. Muut kuin tiedekunnan järjestämät valtiohallinnon harjoittelupaikat on käytävä hyväksyttämässä etukäteen vastuullisella opettajalla. Työharjoittelun jälkeen opiskelija osallistuu syksyisin järjestettävään seminaariin. Seminaarissa opiskelija esittää kirjallisen työraportin, jonka kirjoittamisohjeet löytyvät oppiaineen internet-sivuilta. Lisäksi opiskelija kirjoittaa yhden sivun mittaisen yhteenvedon harjoittelupaikan plussista ja miinuksista.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Työharjoitteluinfo, työharjoittelu + seminaari arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet