Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7004 A.1.1 SOSIAALITYÖN TRADITIOT JA TEORIAPERUSTEET (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén

Yleiskuvaus

STYÖ7004 Kirja (2op)
STYÖ7005 Luento (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön kehityksestä, opillisesta ja ammatillisesta perinteestä sekä keskeisimmistä teoreettisista lähestymistavoista.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi sosiaalityön keskeisimpiä teoriasuuntauksia, niiden kehityshistoriaa ja soveltamistapoja.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Luento (16 h) ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennolle, yhdistetty luento- ja kirjallisuuskuulustelu.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Yhdistetty luento- ja kirjallisuuskuulustelu arvostellaan asteikolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Howe: An Introduction to Social Work Theory

Mäntysaari ym (toim.): Sosiaalityö ja teoria

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet