Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7010 A.1.2 IHMISKÄSITYS JA ETIIKKA SOSIAALITYÖSSÄ (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7010 (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot sosiaalityön eettisistä sitoumuksista. Opiskelija tutustuu sosiaalityöhön ammattikäytäntönä ja yhteiskunnallisena professiona.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön ihmiskäsitystä, eettisiä kysymyksiä ja ammatillisia sitoumuksia sekä perehdytään eettisen harkinnan näkökulmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12h ja essee

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet