Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6052 A.3/A.4 SOSIAALIOIKEUS C) Sosiaalioikeutta ja hallintomenettelyä koskeva kirjallisuus (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6052 Kirjat (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää sosiaalioikeudellisen normiston lähtökohdat ja sosiaalioikeudelliset periaatteet sekä hallintopäätösten tekemisen taustalla olevat periaatteet ja menettelytavat.

Sisältö

Kirjallisuus muodostaa kattavan esityksen sosiaalioikeudesta ja hallintomenettelystä. Kirjallisuus tukee kohtien A ja B oppimisainesta ja opiskelijan on hyvä lukea kirjallisuutta jo muiden kurssin jaksojen aikana eikä ainoastaan välittömästi ennen kuulustelua. Tälloin asioiden keskinäiset yhteydet avautuvat paremmin.

Toteutustavat

Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssista vain kohdan C (yht. 3 op).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukukaudella 2015-2015:

  • Kulla: Hallintomenettelyn perusteet (uusin painos 2012) Luvut III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIV, XV, XVI
  • Tuori: Sosiaalioikeus. Luvut I, IV, V, VI alaluvut 1. ja 2., X ja XI
  • Aer: Lastensuojeluoikeus. Luvut II, III, V

Lukukaudella 2014-2015

Kulla: Hallintomenettelyn perusteet (uusin painos 2012)

Tuori: Sosiaalioikeus. Luvut: I, IV, V, VI alaluvut 1-3,X ja XI

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
A.3/A.4 SOSIAALIOIKEUS (P) (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet