Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7053 A.7.1 AMMATILLISUUS SOSIAALITYÖSSÄ (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Anne-Mari Jaakola
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot ja A.1, A.2, A.3.1, A.3.2 ja A.4 Huom! kaikki pakolliset edeltävät opinnot tulee olla suoritettuina ennen kurssin alkua.

Yleiskuvaus

STYÖ7053 (3op)

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija työstää, arvioi ja jäsentää aiemmin opittua sosiaalityön teoreettista tietoa omaa ammatillisuutta tukevaksi käyttöteoriaksi.

Sisältö

Kurssilla perehdytään työnohjauksen perusteorioihin ammatti-identiteetin kehityksen ja kasvun näkökulmasta. Kurssi kytkeytyy muihin sosiaalityön työmenetelmien opintojaksoihin ja erityisesti moniammatilliseen klinikkaopetukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Luennot 6 h, harjoitukset 6 h ja kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moilanen, Räsänen, Tamminen, Almqvist, Piha & Kumpulainen (toim.): Lasten- ja nuorisopsykiatria (uusin painos)

Jos kirja Lasten- ja nuorisopsykiatria on tentitty muussa yhteydessä, korvaa sen seuraava teos: Annlis Söderholm & Satu Kivitie-Kallio (toim.): Lapsen kaltoinkohtelu. 2., uudistettu painos 2012.

Lisätietoja

HUOM: Opintojakson laajuus ollut 2 op lukuvuoden 2014-2015 tutkintovaatimuksissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet