Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7082 S.2 SOSIAALITYÖN TEORIAPERUSTEIDEN LAAJENTAMINEN (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Katja Forssén
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot sekä maisteriopintoihin sisällytettäviä sivuaineopintoja vähintään 15 opintopistettä.

Yleiskuvaus

STYÖ7082 (3op)
STYÖ1001 tuutorointi (2op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa opiskelijoiden yhteiskuntateoreettista näkemystä ja antaa valmiuksia yleisen sosiaalipoliittisen keskustelun arvioimiseen.

Sisältö

Kirjallisuuden kautta opiskelija perehtyy oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, vapauden ja hyvinvoinnin määrittymiseen ideologisesti toisistaan poikkeavissa järjestelmissä. Opintojakson yksi kirjoista voidaan korvata P2:een tai P.3:een sisältyvällä tutoroinnilla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Esping-Andersen: The Incomplete Revolution

Kvist, ym. (toim.): Changing Social Equality

Taylor-Gooby: New Risk, New Welfare

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet