Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7086 S.3 PERHE- JA LAPSILAINSÄÄDÄNTÖ (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalityön aineopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7086 (4op)

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa sosiaalityön opiskelijoille valmiudet ymmärtää perhe- ja lapsilainsäädäntöä sosiaalityön asiakastyön näkökulmasta ja pystyä pääpiirteissään soveltamaan sitä asiakastapauksissa.

Sisältö

-

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 18 t 0 t

Luento 20 h ja seminaari 3*6h.
Seminaarikirjoitus ja alustus oikeustapauksesta ja sen tarkastaminen 30-40 min/opiskelija

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentokuulustelu ja harjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet