Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP2939 A.4.2/A.6.2 KUVAILEVAT TILASTOMENETELMÄT SOSIAALITIETEILIJÖILLE (P) 4 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Milla Salin ja Henna Isoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan / sosiaalityön / sosiaalitieteiden perusopinnot ja Johdatus sosiaalitutkimukseen. Opintojakso kuuluu osana yleisopintojen TILM3525 Tilastotieteen peruskurssi soveltajille -opintokokonaisuutta (8 op), josta sosiaalipolitiikan / sosiaalityön opiskelijat suorittavat tilastotieteen opettamana vain luennot (4 op). Loput 4 op muodostuvat tästä kurssista. Mikäli opiskelija on suorittanut kurssin A.4.2 tai A.6.2 (Survey-tutkimuksen perusteet), hänen ei tule suorittaa tätä opintojaksoa.

Yleiskuvaus

SOSP2939 (4op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelija sosiaalitieteellisesti orientoituneen survey-tutkimuksen lähtökohtiin, kuvaileviin menetelmiin ja niiden tekemiseen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään survey-menetelmiin ja -aineistoihin käyttämällä kuvailevia analyysimenetelmiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 24 t 0 t

Ohjatut harjoitukset 24 h ja harjoitustyö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin ja harjoitustyö.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Harjoitustyö arvostellaan asteikolla 1-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

Tähtinen, Laakkonen & Broberg: Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet