Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6070 A.4.5/A.6.5 VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI SOSIAALIALALLA (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Jarkko Rasinkangas ja Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot / sosiaalitieteiden perusopinnot sekä menetelmäopinnoista vähintään A.4.1 / A.6.1 Johdatus sosiaalitutkimukseen.

Yleiskuvaus

Pääaineopiskelijat:
SOSP6070 Luennot, oheiskirjallisuus ja seminaarityö (3 op)
Sivuaineopiskelijat:
SOSP6082 Kirjatentti (2 op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot vaikuttavuuden arviointia koskevasta kokonaisuudesta, keskustelusta ja kysymyksistä sosiaalialalla.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään sosiaalialaa vaikuttavuuden arvioinnin kohteena ja käydään läpi peruskäsitteitä sekä perehdytään vaikuttavuuden arvioinnin erilaisiin toimintamalleihin. Kurssilla tutustutaan myös projekti- ja hankekehittämiseen sosiaalialalla sekä sosiaalityön käytäntötutkimuksen lähestymistapoihin. Samalla nostetaan esille taloudellisen arvioinnin keskeisiä kysymyksiä ja ongelmia sosiaalialalle sovellettaessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat osallistuvat luento-opetukseen (12 h) ja seminaarityön tekemiseen, johon liittyvä oheiskirjallisuus määritellään erikseen kurssin yhteydessä.
Sivuaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuskuulustelun tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Dahler-Larsen: Vaikuttavuuden arviointi. Hyvät käytännöt. Menetelmäkäsikirja.
Ks. https://www.julkari.fi/

Hänninen & Junnila (toim.): Vaikuttavatko politiikkatoimet. Sosiaali- ja terveydenhuolto vaikuttavuusarvioinnin kohteena. Sivut: 1-158. Ks. https://www.julkari.fi/

Robson: Käytännön arvioinnin perusteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet