Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7102 A.5.1. VANHUUS JA SOSIAALITYÖ (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Viivi Lanne
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

Kirjat (2op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy gerontologisen sosiaalityön peruspiirteisiin, ikääntyvien hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin sekä sosiaaligerontologiseen tutkimustraditioon.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustietoa gerontologisesta sosiaalityöstä, ikääntyvien hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä sekä gerontologiasta tieteenalana. Ikääntymistä tarkastellaan yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan konteksteissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu tenttiakvaariossa

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi teosta seuraavista:

Seppänen, M. & Karisto, A. & Kröger, T. (2007). Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä.

Heikkinen, E. & Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (2013). Gerontologia. Luvut: 1, 8, 28-30, 37, 39, 41-44, 54

Anttonen, A. & Valokivi, H. & Zechner, M. (2009). Hoiva. Tutkimus, politiikka ja arki. Luvut: 1-7, 10

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet