Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7041 A.5.2 LÄHISUHDEVÄKIVALTA TRAUMANÄKÖKULMASTA (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Leo Nyqvist
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7041 (3op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisen traumakäsitteistön sekä ymmärtää lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan dynamiikan, erilaiset traumavaikutukset yksilöihin sekä periaatteet tapauksiin kohdistettavasta väkivaltatyöstä.

Sisältö

Opiskelija reflektoi luennolla ja artikkelikokoelmasta opittua.

Toteutustavat

Luennot 15 h ja artikkelikokoelma (löytyy Moodlesta).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Essee tai oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet