Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ7120 A.5.3 MONIKULTTUURINEN SOSIAALITYÖ (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Merja Anis
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

STYÖ7120 (3op) Luennot, oheiskirjallisuus, ryhmätehtävät ja essee
Sivuaineopiskelijat:
STYÖ7101 (3op) Kirjatentti

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on tiedot asiakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun tarvittavista sosiaalityön periaatteista ja käytännöistä. Opiskelija perehtyy monikulttuurisen sosiaalityön teorioihin ja käytäntöihin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monikulttuurisen sosiaalityön teoreettisiin ja käytännön työn näkökulmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Pääaineopiskelijat: Luennot (12h) ja ryhmätehtävät sekä näiden ja kirjallisuuden pohjalta laadittava essee
Sivuaineopiskelijat: Kirjallisuuskuulustelu yleisenä tenttipäivänä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat: Osallistuminen luennoille ja Moodle-verkkoalustalla toteutettaviin ryhmätehtäviin sekä essee.
Sivuaineopiskelijat: Kirjallisuuskuulustelu

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (sivuaineopiskelijat):

Alitolppa-Niitamo ym. (toim.): Olemme muuttaneet – ja kotoudumme.  Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä

Faircloth ym. (toim.): Parenting in global perspective, luvut 1, 5, 8 ja 13

Hammar-Suutari: Asiakkaana erilaisuus – Kulttuurien välisen viranomaistoiminnan etnografia

Muu oppimateriaali (pääaineopiskelijat):

Anis: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat. Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat

Keskinen ym. (toim.) Monikulttuurisuuden sukupuoli. Kansalaisuus ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa

Williams ym. (toim.): Social Work and Minorities, European Perspectives

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet