Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYÖ2935 A.5.5 RIIPPUVUUS- JA MIELENTERVEYDEN ONGELMAT (P) 2 op
Vastuutaho
Sosiaalityö
Vastuuhenkilö
Viivi Lanne
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

Luennot (8h) ja essee

Osaamistavoitteet

Kurssilla opiskelija perehtyy riippuvuus- ja mielenterveyden ongelmien selitysmalleihin ja hoitomuotoihin .

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tarjota perustietoa riippuvuus- ja mielenterveyden ongelmien selitysmalleista sekä hoitomuodoista. Kurssilla opiskelija valitsee yhden riippuvuus- ja mielenterveyden ongelmiin liittyvän teeman, johon perehtyy esseessä tarkemmin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja essee.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerolla 1-5

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lönnqvist, J.  ym. Psykiatria

Heiskanen, T. ym. Masennus

Tammi, T. ym. Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet