Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6122 S.5.3 PRO GRADU -SEMINAARI (P) 6 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Professorit ja yliopistonlehtorit
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6122 (6op)

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja esitystapaan sekä edistää ja tukea pro gradu -tutkielman tekoa.

Sisältö

Seminaari kestää kolme lukukautta, joista opiskelija laatii seminaariesitelmiä.
Esitelmät liittyvät pro gradu-tutkielman aiheeseen siten, että ne sisältävät ongelman esittelyn, tutkielman kysymyksenasettelun ja lähestymistavan vaihtoehtoja (tutkimussuunnitelman) sekä valmiin tutkielman ydinkohdat.

Toteutustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja perehtyminen tutkielman aihealuetta käsittelevään kirjallisuuteen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet