Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FILY1204 Tieteenteon etiikka 3 op
Vastuutaho
Filosofia
Vastuuhenkilö
Marko Ahteensuu

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää yhteiskuntatieteellisten oppiaineiden ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eettisiin erityiskysymyksiin

Sisältö

· Etiikan tutkimus
· Eettiset perusvaatimukset tutkimustyössä
· Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusvilpin
ehkäiseminen
· Tutkijan vastuu
· Ihmistieteiden erityiskysymykset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

16 h luentoja + oheislukemisto, sl.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luentokurssi ja oheislukemisto: Hallamaa (toim.): Etiikkaa ihmistieteille (2006).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yleisopinnot 2014 - 2016 (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
Muut opinnot (Psykologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Psykologian ja logopedian laitos

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

1.4.2020 - 28.9.2020
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Psykologian ja logopedian laitos
Opintokokonaisuudet