Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP4031 A.1.5 SOSIAALIPOLITIIKKAA KOSKEVA PÄÄTÖKSENTEKO (P) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot/Sosiaalitieteiden perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä tietämystä sosiaalipolitiikkaan liittyvästä päätöksenteosta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipolitiikan kannalta relevantteihin päätöksentekoa ja poliittista prosessia käsitteleviin teorioihin sekä poliittisiin järjestelmiin eri tasoilla kuntatasosta Euroopan unioniin. Luennoilla tarkastellaan sosiaalipolitiikkaa koskevan päätöksenteon ja toimeenpanon kannalta keskeisiä organisaatioita ja instituutioita, niiden tehtäviä ja toimintatapoja. Lisäksi perehdytään päätöksenteon käytäntöön tarkastelemalla sosiaalipoliittisia uudistuksia ja niiden toimeenpanoa päätöksenteon eri tasoilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Harjoitukset 9 t 0 t

Luennot 15 h ja harjoitukset 9 h sekä kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin. Läsnäolo harjoituksissa on pakollista. Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus tentitään yhdessä).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhdessä asteikolla 1-5. Harjoitukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Paloheimo & Wiberg: Politiikan perusteet, luvut 4, 5, 6, 7

Kangas: Politiikka ja sosiaaliturva Suomessa (teoksessa Paavonen & Kangas (toim.)): Eduskunta hyvinvointivaltion rakentajana, sivut 190-366.

Niemelä & Saari (toim.): Politiikan polut, sivut 26-231

Bergholm: The Making of the Finnish Model (Scandinavian Journal of History 34 (1), 29-48)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet