Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP6068 A.2.2 NAAPURIYHTEISÖJEN SOSIAALITUTKIMUS (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Yleiskuvaus

SOSP6068 (3op), huom. tallennetaan opintorekisteriin sosiologian koodilla

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät perustiedot siitä, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Hän osaa jäsentää sosiaalitieteellisesti ammattitaitoisella tavalla naapurisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja ongelmia.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan teoreettisiin (1) viitekehyksiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin, joilla sosiaalitieteissä on tarkasteltu naapurien välisiä suhteita, sekä (2) uusimpiin naapurisuhteita koskeviin tutkimustuloksiin. Erityisesti tarkastellaan, millaisia naapurisuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, missä mielessä naapurustot ovat yhteisöjä, miksi ja miten naapurien välille syntyy konflikteja ja miten niitä voitaisiin ehkäistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luento- ja kirjallisuuskuulustelu tentitään yhtäaikaisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luento- ja kirjallisuuskuulustelu arvostellaan yhdessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet