Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP9582 A.2.4. SOSIAALINEN MUUTOS VENÄJÄLLÄ JA ITÄISESSÄ KESKI-EUROOPASSA (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Markus Kainu
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan Venäjän ja itäisen Keski-Euroopan maiden yhteiskuntiin ja niissä tapahtuneisiin mittaviin muutoksiin sosialismin romahtamisen jälkeen. Pääpaino on Venäjässä, mutta kurssilla käsitellään myös muita Euroopan entisiä sosialistimaita. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kurssin käytyään hyvän yleiskäsityksen alueen maiden yhteiskunnissa tapahtuneista muutoksista ja niiden syistä, opiskelija tunnistaa neuvostoperinnön merkityksen ja uusien aatteiden roolin sekä osaa arvioida, mikä on alueen maille erityistä ja tunnusomaista, mikä taas yleistä.

Sisältö

Kurssilla pyritään myös vertailevaan tarkasteluun: tavoitteena on, että vertailun kautta avautuu uusi näkökulma myös omaan yhteiskuntaan. Erityisteemoina kurssilla ovat mm. eriarvoisuuden kasvu ja uudet yhteiskuntaluokat, sukupuoli ja kansalaistoiminta; talouden ja hyvinvoinnin muutokset; asuminen, perhe, verkostot ja arkielämä; kollektiivinen muisti, menneisyyden hallinta ja sosialistinen perintö; mediakenttä ja informaatioyhteiskunta; alueiden asema, rajojen merkitys. Kurssi järjestetään yhteistyössä Aleksanteri-instituutin maisterikoulun kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 5 t

Verkkoluennot Moodlessa 5 kpl + lähipäivä Helsingissä + essee kirjallisuuden pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Osallistuminen verkko-opetukseen ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Essee
1. Verkkoluentojen seuraaminen moodlessa ja aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun (jokaisen opiskelijan tulee kommentoida jokaista luentoa vähintään kerran hyvin valmistellulla, sisällöllisellä kommentilla, jonka pituus on vähimmillään noin 200 sanaa)
2. Osallistuminen lähiopetuspäivään Helsingissä, luentopäiväkirjan (2 sivua) kirjoittaminen, ennakkomateriaaliin perehtyminen (ilmoitetaan myöhemmin) ja ryhmätyön tekeminen pienryhmässä.
3. Esseen (viisi sivua) kirjoittaminen vapaavalintaisesta aiheesta pohjautuen vähintään kolmeen kirjallisuusluettelon artikkeleista

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Verkkoluennoille osallistuminen ja essee arvostellaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Aldukaite: Poverty, Urbanity and Social Policy in Central and Eastern Europe
Jolanta Aidukaite. In Aldukaite, J. (eds) Poverty, Urbanity and Social Policy: Central and Eastern Europe Compared.

Cerami: Welfare State Developments in the Russian Federation: Oil-led Social Policy and 'The Russian Miracle'. Social Policy & Administration, 43(2), 105-120.

Cerami & Vanhuysse: Introduction: Social Policy Pathways, Tewnty Years after the Fall of the Berlin Wall. p. 1-14. In Cerami, A., & Vanhuysse, P. (eds) Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe.

Fuchs & Offe: Welfare State Formation in the Enlarged European Union. Patterns of Reform in the. Post-Communist New Member States. Retrieved from http://www.google.fi/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hertie-school.org%2Fbinaries%2Faddon%2F500_hsog_wp_no._14.pdf&ei=ts29S4PgLoKkOKrdyO4J&usg=AFQjCNFoMV9aB5R9o3FuXPQXL6Q4pesS8Q&sig2=LCV6_3B_8OKs-4KBb8O5IQ

Inglot: Introduction: Understanding Past and Present Social Policy Development in East Central Europe. p. 1-20. In Inglot, T. (eds) Welfare States in East Central Europe, 1919-2004 (1st ed.).

Szelewa & Polakowski: Who cares? Changing patterns of childcare in Central and Eastern Europe. Journal of European Social Policy, 18(2), 115-131.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet