Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSP3104 A.2.8. ELÄMÄNKULKU, SIIRTYMÄT JA SOSIAALISET RISKIT (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiaalipolitiikka
Vastuuhenkilö
Henna Isoniemi
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Sosiaalipolitiikan / sosiaalityön / sosiaalitieteiden perusopinnot.

Yleiskuvaus

SOSP3104 (3op)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot yleisesti elämänkulun käsitteestä ja sen keskeisistä vaiheista sekä erityisesti elämänkulkuun liittyvästä siirtymästä nuoruudesta aikuisuuteen ja siihen sisältyvistä sosiaalisista riskeistä sekä siitä, miten yhteiskunta tukee yksilöitä näiden siirtymien sujuvassa läpiviemisessä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään yksilön elämänkulkuun keskittyen erityisesti siirtymään nuoruudesta aikuisuuteen. Nuorten elämänkulku on poikennut viime vuosikymmeninä aikuistumisen perinteisestä mallista, ja nykyään siihen sisältyvät siirtymät, kuten lapsuudenkodista poismuutto, siirtyminen opinnoista työelämään tai perheen perustaminen, tapahtuvat aiempaan verrattuna myöhemmin tai ne jäävät kokonaan toteutumatta. Kyseisiin siirtymiin sisältyy tiettyjä riskejä, jotka jakaantuvat ja kasaantuvat eri yksilöiden välillä eri tavoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento-opetus 12 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen luennoilla ja oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Oppimispäiväkirjat arvostellaan asteikolla 1-5

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus jaetaan luennoilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet