Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4028 S.1 MAISTERISEMINAARI, SUUNNITELMAVAIHE 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Antti Kouvo ja Päivi Naumanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tekee seminaarin kuluessa suunnitelman gradututkimuksestaan.

Sisältö

Seminaarin kuluessa kirjoitetaan oman tutkielman alustava tutkimussuunnitelma, esitellään suunnitelmaa seminaarissa ja kommentoidaan muiden suunnitelmia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Suunnitelmaseminaari järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Ilmoittautuminen ennen lukukauden alkamista. Ilmoittautumisen yhteydessä on mukaan liitettävä yhden sivun mittainen aihepaperi, jossa kuvataan ajateltu aihe ja miten sitä on tarkoitus tutkia. Suunnitelmavaiheen aikana sovitaan työlle vähintään yksi graduohjaaja, jonka pitää hyväksyä tutkielman aihe. Tutkielman pääohjaaja on oppiaineen professori. Tarpeen mukaan voi olla myös lisäohjaajia. Jos opiskelija vaihtaa tämän jälkeen gradun aihetta, tulee hänen hyväksyttää uusi aihe graduohjaajalla ennen graduseminaareihin siirtymistä. Opiskelija osallistuu kurssin yhteydessä myös yliopiston kirjaston järjestämään informaatiolukutaidon opetukseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.1 MAISTERISEMINAARI (Sosiologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet