Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4030 S.1 MAISTERISEMINAARI, SEMINAARI 2 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Jani Erola, Suvi Salmenniemi ja Hannu Ruonavaara
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija on edennyt pro gradu –tutkielmansa aineiston analysointiin ja raportointiin ja saa tutkielman valmiiksi.

Sisältö

Seminaarin kuluessa kerätään ja analysoidaan aineistoa, esitetään seminaarissa tuloksia ja osia tutkielman tekstistä sekä kommentoidaan muiden tekstejä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarin toimintaan. Seminaarissa seurataan jokaisen osallistujan työn etenemistä. Osallistujat kirjoittavat työn eri vaiheissa esityksiä ja saavat palautetta sekä opettajalta että muilta seminaarilaisilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät
5. vuoden syksy

Graduseminaari järjestetään syys- ja kevätlukukaudella.

Lisätietoja

Seminaariin ilmoittautuminen ennen lukukauden alkamista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
S.1 MAISTERISEMINAARI (Sosiologia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet