Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4025 A.6 KANDIDAATIN SEMINAARI 0 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Tuukka Kaidesoja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Joko A.4 Laadulliset tutkimusmenetelmät tai A.3 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät pitää olla suoritettu ennen Kandidaatinseminaarin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa aikaisemmissa sosiologian opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja jotakin sosiologista tutkimuskysymystä tarkastelevan kirjallisen työn tekemiseen. Opiskelija hallitsee tieteellisen argumentoinnin ja tieteellisen lähteidenkäytön periaatteet sekä tieteellisen esitystavan ja vuorovaikutuksen.

Sisältö

Kurssi sisältää sekä seminaarityöskentelyä että itsenäistä työskentelyä. Opiskelija kirjoittaa seminaarityöskentelyn osana seminaariesitelmän, joka perustuu kirjallisiin lähteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Kandidaatin seminaarissa edellytetään aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentely tarkoittaa oman seminaarityön kirjoittamista ja esittelemistä sekä muiden osallistujien seminaarityön kommentointia ja keskusteluun osallistumista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kandidaatin seminaari kestää yhden lukukauden, ja se järjestetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Seminaariin ilmoittaudutaan ennen lukukauden alkamista.

Lisätietoja

Seminaarityöskentelyyn sisältyy suomen kielen lehtorin ohjaama harjoitusosuus pienryhmissä. Opiskelija saa suorituksesta erikseen kieliopintoihin merkittävän yhden opintopisteen nimellä Opinnäytteen kielenkäytön ohjaus.
Opiskelijat saavat kohdasta A.6 kertyvät 10 op opintorekisteriin vasta, kun kaikki kohdan osasuoritukset ovat valmiina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet