Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4036 S.3 SOSIOLOGIAN HISTORIA JA KLASSIKOT, KIRJAT, HISTORIA 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologian yleistä kehitystä ja klassikoiden roolia siinä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiologian historiaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KAKSI KIRJAA SEURAAVISTA:

Valikoima sosiologian historiaa käsitteleviä artikkeleja (2 op). Luettavat artikkelit löytyvät sosiologian kotisivulta.

Aro & Jokivuori: Klassinen sosiologia ja moderni maailma (2 op).

Callinicos: Social Theory. A Historical Introduction (2 op).

Kandal: The Woman Question in Classical Sociological Theory (2 op).

Swingewood: A Short History of Sociological Thought (3. painos) (2 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet