Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4037 S.3 SOSIOLOGIAN HISTORIA JA KLASSIKOT, KIRJAT, KLASSIKOT 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiologian klassikoiden työtä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiologian klassikoiden alkuperäistuotantoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KAKSI KIRJAA SEURAAVISTA:

Durkheim: Itsemurha (2 op).

Durkheim: Sosiaalisesta työnjaosta (2 op).

Durkheim: Uskontoelämän alkeismuodot (2 op).

Goffman: Vuorovaikutuksen sosiologia (2 op).

Marx: Pääoma I (4 op).

Merton: On Social Structure and Science, sivut 23-336 (4 op).

Becker: Outsiders ja Cohen: Moral Panics and Folk Devils (2 op)

Lenski: Power and Privilege: A Theory of Social Stratification (4 op)

Simmel: Pieni sosiologia ja Muodin filosofia (2 op).

Simmel: Suurkaupunki ja moderni elämä (2 op).

Simmel: The Philosophy of Money (4 op).

Weber: Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus sekä joko Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki tai Kaupunki (2 op).

Weber: Economy and Society, vol. 1, sivut 3-310 ja 399-634 (4 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet