Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4041 S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, METODIKURSSIT 3–10 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Sanni Jalonen (kvantitatiiviset menetelmät), Päivi Naumanen (laadulliset menetelmät)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pro gradu -tutkielmassa tarvittavia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija osallistuu ainakin yhdelle menetelmäkurssille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Metodikursseista tiedotetaan oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätietoja

Metodikurssien suorittamista kirjatenttien sijaan suositellaan. Sosiologian omien kurssien ohella suorituksena voi käyttää sosiaalipolitiikan syventävien opintojen menetelmäkursseja tai sopimuksen mukaan muualla (eri oppiaineissa ja korkeakouluissa) tarjottavia menetelmäkursseja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet