Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4045 S.4 SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, KIRJAT 1-4 0–7 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Yo-lehtori tai professorin sijainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa pro gradu -tutkielmassa tarvittavia tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu menetelmäkirjallisuuteen täydentäen kursseilla hankkimaansa sosiologisten tutkimusmenetelmien osaamistaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraava kirjalista on ohjeellinen:

Kirjalista 1 (Sanni Jalonen):

Allison: Multiple regression: a primer. 2 op

Bonacich & Lu: Introduction to mathematical sociology. 2 op

Nummenmaa: Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (s. 276-471).  2 op

Laaksonen, Matikainen & Minttu (toim.): Otteita verkosta. Verkoston ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. 2 op

Hox: Multilevel Analysis: Techniques and Applications (2nd edition). 3 op

Treiman: Quantitative Data Analysis. Doing Social Research to Test Ideas (s. 87-430). 3 op

Seale: Researching Society and Culture. Third edition (luvut 1-11, 13-20, 22-31). 3 op 

Kirjalista 2 (Päivi Naumanen):

Hammersley & Atkinson: Ethnography. Principles in Practice. (3 rd edition). 2 op

Kvale & Brinkmann: InterViews. 2 op

Madison: Critical Ethnography. 2 op

Maxwell: Qualitative Research Design. 1 op

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (toim.): Haastattelun analyysi. 3 op

Seale: Researching Society and Culture. Thrid edition (luvut 1-17, 21-31) 3 op

Silverman: Qualitative Research. Issues of Theory, Method and Practice. Third edition. 2 op

Wood & Kroger: Doing Discourse Analysis. 2 op

Lisätietoja

Tentittävistä kirjoista sovitaan aina etukäteen opintokokonaisuuden vastaanottajan kanssa. Koska kirjat suositellaan valittavaksi siten, että ne hyödyttävät pro gradu -tutkielman tekemistä, opiskelijan kannattaa neuvotella kirjoista myös gradun ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet