Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4046 S.5 HARJOITTELU 10 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Jukka Vuorinen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käytännön työkokemusta ja ymmärrystä työelämän toimintaperiaatteista.

Sisältö

Opiskelija työskentelee koulutusta vastaavissa tehtävissä 3 kuukauden ajan ja saa työharjoitteluunsa ohjausta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Harjoittelujaksoon liittyvät lähtö- ja paluuseminaarit järjestetään noin kerran kuukaudessa. Harjoittelun suorittaneet sopivat seminaarin vetäjän kanssa alustuksensa ajankohdasta vähintään viikkoa ennen seminaaritilaisuutta. Seminaariin osallistutaan kaksi kertaa (yht. 4 t) ennen työharjoittelua. Harjoitteluraportti ja seminaarialustus esitetään harjoittelun päätyttyä. Lisää harjoittelua koskevia ohjeita löytyy sosiologian verkkosivuilta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet