Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4035 S.2 YHTEISKUNTATUTKIMUS, TEORIA, KIRJAT 1 JA 2 4 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Tuukka Kaidesoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee hyvin yhteiskuntateorian.

Sisältö

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman aiheeseen soveltuvaan yhteiskuntateoriaan.

Toteutustavat

Kohtaan sopivista luennoista tiedotetaan oppiaineen opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukukausi 2015-2016 (1.9.2015 alkaen):

TENTITÄÄN 4 OP SEURAAVISTA KIRJOISTA:

Bourdieu: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. 4 op

Campbell: The Myth of Social Action. 2 op

Collins: Interaction Ritual Chains. 4 op

Demeulenaere: Analytic Sociology and Social Mechanisms. 2 op

Foucault: Seksuaalisuuden historia. 4 op

Goldthorpe: On Sociology: Critique and Program Vol. 1 (Second Edition). 2 op

Hedström: Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology. 2 op

Joas & Knöbel: Social Theory. 4 op

Latour: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory. 2 op

Pyyhtinen: Simmel and “the Social”. 2 op

Swedberg: The Art of Social Theory. 2 op

Lukukausi 2014-2015 (voi tenttiä 31.10.2015 saakka):

TENTITÄÄN KAKSI KIRJAA SEURAAVISTA:

Alexander: The Meanings of Social life: A Cultural Sociology.

Campbell: The Myth of Social Action.

Collins: Interaction Ritual Chains.

Cooper, King & Rettie (eds.): Sociological Objects. Reconfigurations of Social Theory.

Bourdieu: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste.

Foucault: Seksuaalisuuden historia (korvaa kaksi kirjaa).

Goldthorpe: On Sociology. Numbers, Narratives and the Interaction of Research and Theory.

Hedström: Dissecting The Social

Demeulenaere: Analytic Sociology and Social Mechanisms

Latour: Reassembling the Social. An Introduction to Actor-Network-Theory.

Jalava (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät.

Pryke, Rose & Whatmore: Using Social Theory. Thinking through Research.

Pyyhtinen: Simmel and “the Social”

Joas & Knöbel: Social Theory

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös soveltuvilla luennoilla tai lukupiireillä. Myös esseen kirjoittaminen on mahdollista. Esseeaiheista sovitaan erikseen opintojakson vastuuhenkilön kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet