Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI4018 A.2 SOSIOLOGIAN TEORIAT, KIRJAT 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Tuukka Kaidesoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hahmottaa yhteiskunnan ilmiöitä teoreettisesti.

Sisältö

Opiskelija lukee ja tenttii kirjallisuutta, joka käsittelee teoreettista ajattelua sekä esittelee sosiologian teoriaperinnettä yleiskatsauksellisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjatentit tentitään tenttiakvaariossa https://tenttis.utu.fi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään seuraavat kaksi kirjaa (3 op):

Sears & Cairns: A Good Book - In Theory. Making Sense Through Inquiry. (2nd edition).

Kivisto: Key Ideas in Sociology (3rd edition).

Lisätietoja

Kirjat suoritetaan ensisijaisesti tenttimällä. Esseesuorituksesta tai muista suoritustavoista voi kuitenkin erikseen sopia tentaattorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet