Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_5110 Web-ohjelmointi 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Pentti Riikonen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla tutustutaan yleisimpiin käytössä oleviin web-ohjelmointitekniikoihin. Tavoitteena on oppia ohjelmoimaan web-ohjelmia käyttäen esiteltyjä menetelmiä ja sovvelluskehyksiä, sekä, ymmärtämään niiden hyödyt ja haitat. Harjoitutyössä voidaan syventyä tarkemmin tiettyyn tekniikkaan ja web-sovelluskehykseen.

Sisältö

Erilaiset tärkeät ja ajankohtaiset alan sovellusmenetelmät, kuten esim XHTML, CSS, JavaScript, DHTML, Ajax, PHP, ASP.NET, Servlet/JSP, Ruby on Rails, Silverlight, Flex ja Flash.

Toteutustavat

Luento-opetus, ryhmätyöskentely tai itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokalvot, kirjallisuus Robert W. Sebesta, Programming the World Wide Web tai P.J Deitel, H.M. Deitel Internet & World Wide Web How to Program.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet