Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2015 Johdatus tekoälyyn 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
J. Heikkonen
Edeltävät opinnot
Tietorakenteet ja algoritmit I

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa perustiedot tekoälyn ongelmanratkaisuista, tietämyksen esittämisestä ja todennäköisyyksiin pohjautuvasta mallintamisesta ja oppimisesta. Opintojakson suoritettuasi osaat käyttää tekoälyn tärkeimpiä ongelmanratkaisumenetelmiä sekä tunnet niiden mahdollisuudet ja rajoitteet sovellusten kannalta. Kurssi toimii erityisesti pohjana tietojenkäsittelytieteen linjan älykkäiden järjestelmien erikoistumisvaihtoehdolle

Sisältö

Opintojakson keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat ongelmanratkaisu, tietämyksen esittäminen, epävarmuus, päättely ja todennäköisyyksiin pohjautuva mallintaminen ja oppiminen. Ongelmanratkaisun alle lukeutuvat mm. hakupohjaiset ratkaisumenetelmät, tietoinen ja heuristinen haku, rajoiteongelmat ja haku vastustajaa vastaan (peliteoria). Tietämyksen esittämisessä tutustutaan päättelyyn propositio- ja predikaattilogiikassa, sekä epävarman tiedon käsittelyyn. Lisäksi käsitellään päätöksentekoa epävarmuudessa (mm. Bayesilainen päätöksenteko) ja tutustutaan todennäköisyyksiin pohjautuvan mallintamisen ja oppimisen perusteisiin mm. suurimman uskottavuuden menetelmän avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stuart Russell, Peter Norvig: Artificial Intelligence, A Modern Approach. Prentice-Hall, 3. painos, 2009. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet