Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1201 Ohjelmistotuotannon peruskurssi 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Antero Järvi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuutena sekä tuntee ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana. Lisäksi opiskelija oppii ohjelmistohankkeen keskeisten työvaiheiden sisällön ja merkityksen sekä projektityöskentelyn perusteet ohjelmistohankkeessa.

Sisältö

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ohjelmistotuotannon elinkaarimallit sekä elinkaaren eri työvaiheet (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito), sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla painotetaan UML-kuvauskielen käyttöä olioparadigman mukaisen ohjelmistohankkeen eri työvaiheissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti tai esseet sekä harjoitustyö(t).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Bruegge, Dutoit: Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns and Java, International Edition, Pearson Education, Third Edition (tai aiempi), sekä luentomateriaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet