Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1049 Käyttöliittymät 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Teemu Rajala ja Antero Järvi
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Käsitys graafisten käyttöliittymien suunnittelusta, toteutuksesta ja käytettävyyden arvioinnista. Valmius hyödyntää erilaisia ohjelmistokehyksiä ja -kirjastoja käyttöliittymien toteuttamiseen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ohjelmistokehyksiin ja -kirjastoihin, joiden avulla voidaan rakentaa (graafisia) käyttöliittymiä. Teoriamielessä tarkastellaan käyttöliittymän suunnitteluun liittyviä erilaisia malleja, hyvän käytettävyyden saavuttamista ja reaktiivista tapahtumapohjaista ohjelmointia. Käytännön työnä kurssilla perehdytään erilaisiin käyttöliittymätekniikoihin, suunnitellaan ja toteutetaan sovellus graafisella käyttöliittymällä ja arvioidaan toteutettujen sovellusten käytettävyyttä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätyönä suoritettava selvitystehtävä ja harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet