Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1061 Tietotekniikan laboratorioprojekti 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Risto Punkkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa käytännössä. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee vastuunsa, osaa hallita omaa toimintaansa ja ajankäyttöään projektissa.

Sisältö

Kurssi sisältää muutaman projektiluontoisen työn joiltakin informaatioteknologian aloilta. Työt suoritetaan pääsääntöisesti 2 hengen pienryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Lisäksi laadittava raportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet