Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1202 Eläinten fysiologian ja kehitysbiologian perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1014 Elämän kemia-kurssia ei vaadita biokemian perustiedot hallitsevilta. Kemian perusteet hallitsevat voivat suorittaa BIOL1014 kurssin 3 op arvoisena (ei sisällä lukion kemian kertausta)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee eläinten yksilönkehityksen perustapahtumat, ymmärtää eläinten rakenteen ja toiminnan perusperiaatteet ja hallitsee alaan liittyvät käsitteet. Opiskelija pystyy soveltamaan teoriatietoa havaintoihinsa eläinten toiminnasta, sekä vertailemaan eri eläinryhmissä esiintyviä toiminnallisia mekanismeja toisiinsa.

Sisältö

Luennolla käydään läpi eläinten rakenteen ja toiminnan pääpiirteet: ravitsemus, hengitys ja verenkierto, immunologia, vesi- ja ionitasapainon sekä lämmönsäätely, hormonitoiminta, lisääntyminen ja kehitys, aistit sekä hermo- ja lihastoiminta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Reece et al (2011) Campbell: Biology, 9. painos, luvut 40-50.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet