Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1301 Genetiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
BIOL1013 Elämän kemian tiedot edellytetään (voi suorittaa samaan aikaan).

Yleiskuvaus

Osa biologian pakollisia perusopintoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee genetiikan ja evoluutiobiologian tutkimusalueena ja ymmärtää niiden merkityksen myös yhteiskunnassa. Opiskelijalla on perustiedot geeneistä, genomeista, periytymisen ja sopeutumisen mekanismeista ja lajiutumisesta. Opiskelija tuntee niin eukaryotti kuin prokaryoottigeenin rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet, ja hän tuntee tavallisimmat tavat tutkia ja muokata DNA:ta laboratoriossa. Hän tuntee myös populaatioiden mikroevoluution ja lajiutumisen perusperiaatteet.

Sisältö

Tarkastellaan ominaisuuksien periytymistä ja fenotyypin taustalla olevien geenien ja genomien rakennetta ja toimintaa eri organismeilla sekä tärkeimpiä tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Solu- ja molekyylitason ilmiöiden lisäksi tutustutaan populaatiotason ilmiöihin, genomeihin, evoluutiobiologian perusteisiin ml. lajiutuminen.

Toteutustavat

Luentojen ohella verkkotehtävät ovat oleellinen osa opetusta. Hankkimalla oman kirjan opiskelija voi korvata kuulustelun verkkotehtävien avulla (edellyttää kirjan hankkimisen yhteydessä saatavaa laajaa oikeutta kustantajan tarjoaman verkkomateriaalin käyttöön).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morris J et al. (2013) Biology - How life works. Macmillan. ISBN-13: 978-1-4641-5601-4 (Ch. 11-24, 26.1)

Lisätietoja

1 op osuus aiemmasta 3 op kurssista siirretty kurssille BIOL1013 Elämän kemia
Vanhasta BIOL1012 Evoluutiobiologian perusteet opintojaksosta on osa siirretty tänne.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet