Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_8923 LuK-tutkielma 8 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth ja Kimmo Tarkkanen
Edeltävät opinnot
LuK-tutkinnon perus- ja aineopinnot sekä äidinkielen opinnot ovat suoritettuna tai käynnissä.

Osaamistavoitteet

LuK-tutkielman tavoitteena on että opiskelija osaa tuottaa tieteelliseen kirjallisuuteen tukeutuvan selvityksen jostakin rajatusta ja perustellusta aiheesta. Aihetta opiskelija käsittelee esittämänsä tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksen mukaisesti. Kirjoitettuaan tutkielman opiskelija pystyy käsittelemään tieteenalakohtaisia asiakokonaisuuksia tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen ja laatimaan sujuvan kirjallisen esityksen hyvällä suomen kielellä.

Sisältö

LuK-tutkielma on henkilökohtainen opinnäyteprojekti. Opiskelija harjoittelee tutkielma-työskentelyä, lähdeaineiston käyttöä sekä tieteellistä kirjoittamista ja tulosten esittämistä kirjalli-sesti ja suullisesti. Tutkielman tulee perustua pääosin tieteelliseen kirjallisuuteen.

Toteutustavat

Yksilöopetus, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Tutkielma / opinnäytetyö
Tutkielman käsittely tutkielman ohjaajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
1-5. Laitoksen johtaja hyväksyy tutkielman.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimateriaali julkaistaan kurssin kotisivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet