Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DTEK1048 Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
Vastuutaho
Tietotekniikka
Vastuuhenkilö
Jouni Smed ja Ville Leppänen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään olio-ohjelmointiin mm. hyödyntämällä sopimuspohjaisen ohjelmoinnin periaatteita.

Sisältö

Sopimuspohjaisen ohjelmoinnin tarkastelu aloitetaan yksittäisten rutiinien määrittelystä (esim. alku- ja loppuehdot) ja toiminnasta (esim. erikoistilanteiden käsittely), josta edetään luokkatason käsitteisiin (esim. luokkainvariantti ja abstraktiofunktio) ja lopulta luokkakokonaisuuksien suunnitteluun ja määrittelyyn. Kurssin aikana tutustutaan myös tarkemmin oliomekanismien toimintaan ja tarkastellaan periytymismekanismin peruskäsitteitä (esim. polymorfismi ja dynaaminen sidonta), josta edetään tarkastelemaan luokkahierarkian muodostamista, periytymisen käyttöä ja geneerisyyttä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jouni Smed, Harri Hakonen ja Timo Raita: Sopimuspohjainen olio-ohjelmointi Java-kielellä. Elektroninen kirja, 2007. ISBN 978-952-92-1776-2. http://www.iki.fi/smed/SHR07-SPOO.pdf

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Tietotekniikka (Tietotekniikka)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet