Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKO_2010 Tietokannat II 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia relaatiotietokantoja ja niiden käsittelysovelluksia. Opiskelija saavuttaa kurssin suoritettuaan peruskurssin (Tietokannat I) tarjoamaa asiasisältöä laajemman perehtyneisyyden erityisesti tietokannan laadukkaan suunnittelun periaatteisiin ja tehokkaisiin toteutustekniikoihin.

Sisältö

Kurssilla on kaksi pääteemaa: (1) tietokantojen käsittely ja ohjelmointi (relaatiokielet, tietokantaohjelmointi Javalla, web-tietokannat); (2) tietokantojen suunnitteluprosessi (laajennettu käsitetason malli, relaatiototeutus, normalisointi ja fyysinen toteutus). Kurssilla korostetaan tietokannan laadukasta suunnittelua ja toteutusta osana tietojärjestelmän kehittämistä. Sisältö on pääosin käytännönläheinen; relaatiotietokantojen teoriaa esitellään tarpeellisessa määrin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe: Fundamentals of Database Systems, Pearson/Addison-Wesley, 4., 5. tai 6. painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Pakolliset aineopinnot (Tietojenkäsittelytieteet)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
MDP in Bioinformatics
MDP in Embedded Computing
Opintokokonaisuudet