Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKOL2109 Eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologia 3 op
Vastuutaho
Ekologia
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää eliöyhteisö- ja ekosysteemitason ilmiöitä ja niitä koskevia käsitteitä ja teorioita; hahmottaa diversiteetin ja ekosysteemin toiminnan yhteyksiä ja diversiteetin säännönmukaisuuksia ja vaihtelua; oivaltaa eliöyhteisö- ja ekosysteemiekologian ja luonnonsuojelullisten näkökulmien ja kysymysten yhteys.

Sisältö

Luennoilla käsitellään eliöyhteisöjen rakennetta ja toimintaa, diversiteettiä, sukkessiota ja yhteisöjen vakautta sääteleviä tekijöitä sekä aineen ja energian virtaa ekosysteemeissä. Käsitteitä ja teorioita havainnollistetaan esittelemällä tuoreita yhteisö- ja ekosysteemiekologisia tapaustutkimuksia ja yhteenvetoartikkeleita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet